* ثبت رایگان دامنه تنها برای افزایش موارد زیر بکار رود: .com, .es, .net, .org, .com.es, .info